:
ALIRAN AZHARIAH


Peperiksaan yang terdapat dalam kurikulum ini adalah seperti berikut

 • Tingkatan 2 : Peperiksaan Syahadah I'dadi
 • Tingkatan 4 : Peperiksaan Syahadah Thanawi

 

Mata Pelajaran bagi Kelas I'dadi

 1. Tafsir
 2. Hadis
 3. Tauhid
 4. Feqah
 5. Sirah
 6. Nahu/Sorof
 7. Mutalaah Ta’bir/Nusus

*  Semua mata pelajaran menggunakan bahasa Arab.

Mata Pelajaran bagi Kelas Thanawi

 1. Tafsir
 2. Hadis
 3. Tauhid
 4. Feqah             
 5. Balaghah
 6. Nahu/Sorof
 7. Mutalaah /Insyak

*  Semua mata pelajaran menggunakan Bahasa Arab.