:
Syarat Kemasukan


SYARAT PERMOHONAN KEMASUKAN KE TINGKATAN 1

 1. Ibu bapa mestilah warganegara Malaysia.
 2. berumur 12 tahun;
 3. Pemilihan murid diputuskan oleh Unit Bahagian Kemasukan Maahad Al-Abbasiah.
 4. Lulus Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR;
 5. Lulus Praktikal Pemantapan Amali Fardhu Ain (PAFA)
 6. Lulus Penilaian Sekolah Rendah Agama (UPKK)
 7. Borang permohonan boleh diisi di http;//www.smura.edu.my
 8. Boleh membaca Al-Quran dengan baik.
 9. Boleh membaca dan menulis Jawi dengan baik.

SYARAT PERMOHONAN KEMASUKAN KE TINGKATAN 4

 1. Lulus PT3
 2. Mengemukakan Akuan Disiplin daripada sekolah lama
 3. Sekurang- kurangnya memperolehi :
 4. B dalam Bahasa Arab Komunikasi dan Pendidikan Islam
 5. C dalam lain-lain matapelajaran
 6. Berumur 16 tahun atau kurang
 7. Pelajar mestilah dari aliran yang sama (aliran agama)