:
AKADEMIK


1. Menengah Rendah

Matapelajaran PMR dengan tambahan Bahasa Arab dan Azhariah (I’dadi) yang diambil sejak memasuki Tingkatan Satu.

2. Menengah Atas

2.1. SAINS TULEN & PENGAJIAN ISLAM
Matapelajaran Teras SPM, Sains Tulen, Elektif Matematik Tambahan, Bahasa Arab, Syariah Islamiah & Pengajian Al Qur’an dan As Sunnah

2.2. SAINS ICT & PENGAJIAN ISLAM/ THANAWI
Matapelajaran Teras SPM, ICT, Elektif Matematik Tambahan, Bahasa Arab, Syariah Islamiah, Pengajian Al Qur’an dan As Sunnah serta Matapelajaran Azhariah (Thanawi).

2.3. SASTERA IKHTISAS & PENGAJIAN ISLAM
Matapelajaran Teras SPM, Elektif Matematik Tambahan, Perakaunan, Perdagangan, Bahasa Arab,  Syariah Islamiah, Pengajian Al Qur’an dan As Sunnah