:
Visi


VISI
Sekolah Terus Gemilang Menjelang 2015

MISI
“ Melaksanakan sistem pendidikan yang terbaik untuk melahirkan generasi ulama’ dan umara’ yang gemilang dalam bidang akademik, ko-kurikulum, akhlak dan fizikal yang sihat berpaksikan sistem tadbir urus yang terbaik dan cemerlang."